CZ EN SK

Technické a odborné preklady

Preklady Technické a odborné preklady poskytujeme už od roku 1984 vo viac než 70 jazykoch. Kvalitne, starostlivo, za rozumné ceny.

Rozsiahla sieť odborných prekladateľov

Prekladateľ Naša databáza obsahuje tisíce odborných prekladateľov, rodených hovorcov, ktorí sú špecializovaní v určitom odbore. Váš technický text u nás neprekladá lingvista bez znalosti odboru.

Štylistická a jazyková korektúra

Korektúra Naši profesionálni korektori vykonávajú dôslednú štylistickú a jazykovú korektúru hotového prekladu. Váš text tak bude dokonale pripravený na publikovanie a zaujme nielen svojím obsahom, ale aj štýlom a čítavosťou.

Preklad podporovaný počítačom

Fuzzy logika Prekladová pamäť, fuzzy logika a správa terminológie pre kvalitný a konzistentný preklad. CAT software Transit Vám ušetrí náklady a zefektívni proces prekladu. Využívame už 25 rokov a ponúkame aj na licencovanie.

Tlmočenie sprievodné aj konferenčné

Tlmočenie Zaistíme sprievodné či konferenčné tlmočenie pre Vaše obchodné rokovanie, služobné cesty či konferencie. V zahraničí zaisťujeme aj miestnych tlmočníkov, ušetríte tak náklady na ubytovanie, cestovné a stravné.

Referencie

Referencie Pre mnohé spoločnosti prekladáme už 20 i viac rokov. Prehliadnite si, prosím, náš referenčný zoznam zákazníkov.V dnešnom svete sú hlavným kľúčom k úspechu informácie a spôsob ich podania. Skupina STAR pomáha klientom odovzdávať informácie vhodne a efektívne v ľubovoľnom jazyku, v akejkoľvek krajine. Pomáha im vhodne a účinne formulovať, spravovať, prekladať a publikovať ich informácie, aby tak mohli dosiahnuť úspech na svojich cieľových trhoch.

Podporujeme: Spolupracujeme:
Rakovina vec verejná Portus Praha