CZ EN SK
Home> Služby

Služby

Kto sme?

Spoločnosť STAR bola založená v roku 1984 vo Švajčiarsku v malom mestečku Stein am Rhein. Počas štvrťstoročia svojej existencie zaznamenávala trvalý rast a vďaka spokojnosti klientov sa rozrástla na medzinárodnú skupinu 45 firiem na 4 kontinentoch. Tisíc stálych zamestnancov s medzinárodnou sieťou desiatok tisíc externých spolupracovníkov umožňuje ponúkať našim klientom prekladateľské a ďalšie služby v ľubovoľnej jazykovej kombinácii.

Technické a odborné preklady Profesionálne jazykové korektúry Správa terminológie a prekladovej pamäte Grafická úprava dokumentov Tlmočenie - konzekutívne aj simultánne Tlač, tvorba www stránok Ostatné služby Referencie

Neprekladáme. Lokalizujeme.

Preklad textu do cudzieho jazyka dnes ponúka mnoho firiem. Spoločnosť STAR ale poskytuje oveľa viac. Lokalizovať znamená text nielen preložiť do cudzieho jazyka, ale podať ho tak, aby mu človek na cieľovom trhu správne porozumel a aby text vyvolal správny dojem. Na to máme k dispozícii špecialistov v danom odbore, či už ide o text všeobecný, technický, obchodný alebo právnický. Spolupracujeme predovšetkým s prekladateľmi, ktorí žijú v cieľovej krajine – s rodilými hovorcami. Pre správnu lokalizáciu textu je to veľmi dôležité. A aby bol výsledný dojem dokonalý, preložený text potom podrobujeme dôkladnej štylistickej a jazykovej korektúre.

Efektívne a kvalitne.

Aby sme proces lokalizácie a publikácie informácií v cudzích jazykoch čo najviac zefektívnili, vyvíjame už po dve desaťročia vlastný softvér, ktorý je dnes špičkou vo svojom odbore. Ide predovšetkým o prekladateľský softvér Transit s prekladovou pamäťou (CAT - Dash; Computer-Aided Translation), fuzzy logikou a správou terminológie, softvér pre správu projektov, softvér pre elektronickú publikáciu informácií atď. Všetky tieto moderné nástroje využívame pri práci na zverených projektoch. Výsledkom je efektívnejšia a kvalitnejšia práca, ktorá vedie k spokojnosti našich klientov i spolupracovníkov.

Vyžiadajte si bližšie informácie či cenovú ponuku tu.

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,