CZ EN SK
Home> Služby > Technické a odborné překlady

Technické a odborné překlady

S technickými a odbornými překlady máme bohaté zkušenosti od roku 1984. Pro kvalitu výsledného textu považujeme za nejdůležitější:

  • znalost překládaného oboru – překladatel musí dokonale znát tematiku, o které překládá,
  • schopnost srozumitelně, čtivě a stylisticky čistě formulovat –spolupracujeme s překladateli, kteří jsou rodilí mluvčí, a kteří dokážou informace z výchozího textu přenést ve srozumitelné formě do cílového jazyka,
  • vyvarovat se otrockých překladů – doslovný překlad je často velmi nevhodný, pochopit obsah textu a podat ho správně v cílovém jazyce je velmi důležité,
  • hotový překlad následně podrobit kontrole a korektuře – jde zejména o kontrolu úplnosti, číslovek, formátování, použité terminologie, a také stylistickou a jazykovou korekturu, kterou provádí profesionální korektoři, nezávisle na osobě překladatele.

 

Jak vybíráme překladatele?

STAR věnuje mimořádnou pozornost výběru správných překladatelů. Důkladným testovacím procesem projde jen jeden z asi 60 kandidátů. Pečlivě zkoumáme věcnou a technickou správnost, i jazykovou a stylistickou bezchybnost zkušebního překladu kandidáta. Testování provádí naši stálí zaměstnanci-odborníci se zkušeností nejméně 20 let. Jen tak můžeme zaručit kvalitu a technickou dokonalost překladů pro naše klienty.

Jaký používáme software?

Při překladu používáme sofistikovaný CAT software Transit, který již více než 20 let sami vyvíjíme. CAT je zkratka anglického „computer-aided translation“, tedy překlad podporovaný počítačem. Jde o systém, který maximálně zefektivní a zkvalitní práci překladatele, díky pokročilým funkcím překladové paměti, fuzzy logiky, správy terminologie a kontroly kvality. Nejde tedy o strojový či automatizovaný překlad, ale o profesionální pracovní prostředí pro překlad, správu projektů a terminologie. Více informací v sekci překladatelského softwaru.

Férová cenová politika

V překladech se často opakují stejné či podobné věty. u mnoha agentur tyto texty klient opětovně platí při vyúčtování prací. u STAR Group platíte za překlad dané věty vždy jen jednou: za opakující se stejnou větu účtujeme jen 25 % běžné sazby, za podobnou větu pak jen 50 % běžné sazby. Před zahájením prací klient obdrží podrobnou statistiku, ve které je vidět počet slov nového textu, opakování a podobných vět – vždy tedy přesně vidí, kolik ušetří za opakování. Úspory jdou u větších projektů často do výše několika desítek tisíc korun. Přesvědčte se o kvalitě naší práce sami. Nabízíme zcela nezávazný, bezplatný ukázkový překlad, na základě kterého se můžete v klidu rozhodnout, zda nám svěříte celý překlad.

Referenční seznam našich zákazníků.

Viz také:
STAR – služby i software
STAR – více než jen překlad
Proč zvolit právě společnost STAR?

Vyžádejte si bližší informace či cenovou nabídku zde.

Novinky

Školení TransituNXT v Ostravě

5. 10. 2021 proběhne v čase 12:30 - 14:00 školení TransituNXT

v Ostravě.

více informací


Školení TransituNXT v Brně

5. 11. 2021 proběhne v čase 10:00 - 12:30 školení TransituNXT

v Brně.

více informací

Archiv novinek

Podporujeme: Rakovina věc veřejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,